ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ.

Gyani Sher Singh shares his views on Dasam Granth

01.jpg