ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ

 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ